Organisatieinrichting en 10.000 vlieguren....

Geschreven door Harrie Kuijpers op 20-10-2022

De 10.000 uren regel komt uit het onderzoek van professor Anders Ericsson. Hij deed onderzoek naar de vraag of mensen worden geboren met talent of dat iedereen kans heeft om tot de (wereld) top te komen. Ericsson onderzocht o.a. de beste schakers, muzikanten en sporters. Waar hij achter kwam was dat de schakers, muzikanten en sporters die de meeste uren hadden gemaakt, vaak ook gezien werden als de grootste talenten. Deze mensen werden uiteindelijk ook de echte top presteerders. In de meeste gevallen kwamen de trainingsuren overeen met zo’n 10 jaar aan gerichte training of 10.000 uren. Deze groep die uiteindelijk tien jaar / 10.000 uur had geoefend waren volgens Ericsson niet anders dan jij of ik. Ze waren niet slimmer en waren niet talentvoller. Wat deze groep vooral onderscheidde waren de gerichte uren van training. De manier van trainen was anders dan wat hun minder succesvolle collega’s deden.

Ik zit nu 15 jaar In het organisatieadvies vak en heb de balans eens opgemaakt. Ik zeg nl. altijd wel dat ik van ontwikkelen en ontwerpen ben en ook nog door een veranderkundige bril kijk, maar is dat ook zo? Heb ik voldoende vlieguren gemaakt?

Daarvoor heb ik voornamelijk gekeken naar de opdrachten in de afgelopen 15 jaar. Naast het doen van opdrachten tellen de uren besteed aan reflectie met en coaching door collega’s, de opleidingen waaronder managementwetenschappen bij de Open Universiteit, Education Permanente bij de Ooa en het bijhouden van vakliteratuur ook mee in de 10.000.

Ik wil met jullie eens naar mijn opdrachten kijken. De ontvlechting van het ministerie van VROM springt er dan meteen uit, met name door de complexiteit en snelheid waarmee een en ander gereed moest zijn. In lijn van de publicatie ‘De blokkendoos van de Rijksdienst” heb ik nog bij kunnen dragen aan de overheveling van het blok `Klimaat’ naar het ministerie van EZ tot EZK en de splitsing van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in EZ en LNV. Vraagstukken waar ik veel energie in heb zitten en waar je `met de wetenschap van nu’ veel van kunt vinden.
Tot de verbeelding sprekend was ook het maken van het papieren bouwwerk in de vorm van een O&F rapport voor het toentertijd in aanbouw zijnde Justitieel Complex Zaandam. De stenen gingen de lucht in en de inkt op het papier werd droog. Sowieso is DJI een dynamische omgeving en zorgt de combinatie met de handson praktijk binnen de gevangenissen er voor dat veranderingen snel zichtbaar worden in de praktijk. De meer praktische vormgeving aan multidisciplinaire teams bij de gevangenis in Nieuwegein om gedetineerden op alle leefgebieden verder te helpen, reken ik ook tot organisatie-inrichtingsvraagstukken. Deze praktisch benadering heeft ook geholpen bij de positionering van de Expertise unit Sociale Stabiliteit bij het ministerie van SZW. Een nieuwe unit met veel contacten en afhankelijkheden in het maatschappelijke veld in een ministerie die dat (toen) nog niet zo gewend was.
De zoektocht naar één Nationale Ombudsman en onlangs naar één Brandweerorganisatie zijn inrichtingsvraagstukken waar onder andere scenario’s de opdrachtgevers en mij geholpen hebben om koers te houden op de inrichting en de ontwikkeling van de organisatie.

Onlangs heb ik in de gemeentelijke omgeving de inrichting die nodig is om burgers en ondernemers te begeleiden naar werk, mede vorm gegeven. Ontwerp en ontwikkeling lagen daar volgtijdelijk achter elkaar. Een bedachte volgorde die ik zelf niet vaak tegenkom of hanteer.

Minder groot maar wel uitdagend waren de inrichtingsvragen van drie rechtbanken en een van de Raad voor de rechtspraak. Alsmede van de concerndirectie P&O van DJI, de Directie Financieringen van het ministerie van Financien, een aantal afdelingen en directies van het ministerie van Algemene Zaken en deelvragen van DUO, IGZ, CBG, Directie Leraren van ministerie van OCW, team Energiebeleid Gebouwde omgeving, het Directoraat-Generaal ETM, directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Buitenlandse zaken en de Directie communicatie van het ministerie I&W.

In totaal komen bijna 40 opdrachten op het terrein van organisatieinrichting voorbij in die afgelopen 15 jaar. Ik twijfel over de 10.000 uur. En…… omdat ik er zoveel lol in had en heb, terug kijk op en vooruit kijk naar mooie samenwerkingen met kennisopbouw over organisatieinrichting, op zoek blijf naar de ervaringen van anderen en mijn ervaringen met anderen deel, de ontwikkelingen in het vakgebied volg en deel, vertrouw ik op jouw oordeel over mijn aanbod en vlieguren.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht geplaatst.

Reageer

Naam:
E-mailadres:
Hoeveel minuten in een uur?
Bericht:

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel +31 6 20 88 63 45