De wereld verandert, is jouw organisatie er al klaar voor?

Geschreven door Harrie Kuijpers op 05-12-2020

Vorige week veranderde ik de tekst op de openingspagina van mijn website. Deze week werd ik geattendeerd op een ondersteunend artikel voor deze wijziging van Diana Nijs op Managementsite.

In dit artikel geeft Nijs, de onderzoekers Alex Pentland, Dirk Helbing en de economiste Mariana Mazzucato een podium voor wijziging van het besturingssysteem, zie https://www.managementsite.nl/corona-nieuw-besturingssysteem-nodig?suf=linkedin%7CRegular.

Mazzucato geeft aan dat vernieuwing met een duidelijke richting op het macro-maatschappelijke vlak nodig is. In het verlengde van de transitieleer is dat richting geven in het veranderde (macro) landschap waardoor het meso niveau, het niveau van de systemen, zich aanpast. Op dit mesoniveau is het huidige besturingssysteem niet meer toegerust om met de Coronacrisis en vele andere complexe vraagstukken om te gaan. Nijs geeft in haar artikel aan dat “de conventionele oplossingsgerichte aanpak het bestaande besturingssysteem versterkt en tot ‘nog meer klem op de werkvloer’ leidt”.
Voorbeelden uit de zorg van deze klem op de werkvloer zijn er legio. Nijs geeft verder aan de hand van het project `Zie Mij’ van Surplus aan, hoe deze zorg er met een nieuwe besturingsfilosofie uit ziet. “Deze meer complexe dromen en projecten zoals die van Surplus zijn, wat de verbeelding betreft, van een andere orde. Ze hebben tot doel, via een mental-shift, mensen collectief in hun kracht te zetten, te leiden tot nieuwe interacties en gedragsverandering van nagenoeg alle actoren (share-holders, stakeholders, medewerkers, klanten en beleidsmakers). Dergelijke verbeeldingsprojecten kunnen wel degelijk het besturingssysteem vernieuwen in een triple-p (people, planet & profit) geïntegreerde beweging en daardoor ‘eikenbomen’ transformeren in ‘wilgen’ waardoor de samenleving veerkrachtiger wordt.”, zie ook https://www.surplus.nl/over-surplus/visie-en-missie/.
Experimenten op micro-niveau kunnen vervolgens bijdragen aan het versterken van deze nieuwe besturingsfilosofie.

Met de netwerkpartners in het Network in Progress proberen we het gedachtengoed van de veranderingen op macro- (landschap), meso- ((besturings-)systeem) en micro- (experimenten) te verdiepen en organisaties te ondersteunen bij deze transitie.

Reacties ten behoeve van de verdieping van het gedachtengoed zijn welkom.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht geplaatst.

Reageer

Naam:
E-mailadres:
Hoeveel minuten in een uur?
Bericht:

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel +31 6 20 88 63 45