br/>

Ministerie EKZ

Om taken uit te breiden, de prestaties te verbeteren, kosten te reduceren en risico's te verminderen wordt meestal een favoriete aanvliegroute gebruikt. Vaak is de structuur het startpunt.

Prima begin, mits in relatie gebracht met de strategie, werkprocessen, coördinatie, bemensing en beloning. Naar aanleiding van het Regeerakkoord `Vertrouwen in de Toekomst’ is het klimaatonderdeel als beleidsterrein toegevoegd aan het ministerie van EZK. We hebben in beeld gebracht op welke wijze het kerndepartement van EZK kan worden ingericht in een evenwichtige, transparante, samenhangende en wendbare organisatie die in staat is om de maatschappelijke opgaven en prioriteiten waar het ministerie voor staat effectief en efficiënt te realiseren. In andere woorden: inrichten en organiseren van de topstructuur tot en met het niveau van directies.

Cases

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel +31 6 20 88 63 45